Değerlerimiz

Unifree Duty Free, her bir çalışma arkadaşımızın kariyer yolculuğunda onlara destek olmaktadır. Oluşturduğu sürekli iç eğitim sistemi ve yetenek havuzu programları ile her bir çalışanın, gelişimini yakından takip etmektedir. Bununla birlikte her bir çalışma arkadaşımızın, Gebr. Heinemann’ın Global Talent Pool programına dahil olma ve şansını deneme hakkı vardır.
Unifree Değerleri
İş Ahlakı
 • Evrensel değerlere duyarlı ve saygılı yaklaşırız.
 • İşimizi etik değerlerimize uygun ve şeffaflıkla yaparız.
 • İşimizin sorumluluğunu üstleniriz.
 • Kararlarımızı alırken hesap verebilir bir yaklaşımla hareket ederiz.
 • Varsaymak yerine gerektiğinde açıklama isteriz.
Dürüstlük
 • Çalışma arkadaşlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
 • Sözlerimiz ve taahütlerimizin arkasında durur, kriz anlarında dahi bu yaklaşımı koruruz.
 • Problem odaklı yaklaşımı değil, çözüm odaklı yaklaşımı benimseriz.
 • Misafirlerimizle ilişkilerimizde önce memnuniyet yaklaşımıyla açık ve dürüst satış teknikleri kullanırız.
Adalet
 • Tüm karar ve uygulamalarımızda adil bir yaklaşım sergileriz.
 • Ayrımcılık yapmaz; kapsayıcılığı ve çesitliliği tercih ederiz.
 • Tüm düşünce ve geri bildirimlere kıymet vererek, değerlendiririz.