Başvuru Formu

Adım 1 - Kişisel Bilgiler

Çalışma İzniniz
Cinsiyetiniz
Medeni Durumunuz

Evli iseniz eşinizin;

Çocuğunuz

Acil durumlarda haber verilecek kişinin;

Bitirdiğiniz veya kayıtlı olduğunuz okulları yazınız.

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

Ön Lisans (MYO)

Lise

Ortaokul

İlköğretim

Lütfen en son çalıştığınız iş yerinden itibaren yazınız.

İş Yeri 1

İş Yeri 2

İş Yeri 3

İngilizce

Anlama

Yazma

Konuşma

Almanca

Anlama

Yazma

Konuşma

Rusça

Anlama

Yazma

Konuşma

Diğer

Anlama

Yazma

Konuşma

Özel İlgi Alanlarınız

Kullandığınız MS Ofis programları ve düzeyi

Excel

Word

PowerPoint

Daha önceki iş deneyiminizde SAP yazılımı kullandınız mı ?

Kullandığınız diğer programlar, yazılımlar ve sistemler;

Sürücü belgeniz var mı?

Herhangi bir sağlık probleminiz var mı?

Geçirdiğiniz önemli bir hastalık veya ameliyat
var mı?

Sürekli kullandığınız ilaçlar var mı ?

Sigara kullanıyor musunuz?

Daha önce Unifree’de;

İşe başvurdunuz mu?
Mülakata çağırıldınız mı?
Çalıştınız mı?
Unifree’de çalışmış veya çalışan, bir tanıdığınız ya da akrabanız var mı?
Gece ve/veya vardiyalı çalışmaya engel bir durumunuz var mı?

Önceki iş deneyimlerinizde bağlı olduğunuz yöneticinin;

Aşağıdaki metni okuyarak onaylayınız.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve aksinin tespiti halinde hizmet akdimin ihbarsız ve tazminatsız feshini kabul ediyorum.